Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)

Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­žvel­g­da­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­mas išlai­­kyti opti­ma­lias kamba­­rio sąly­gas.


Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling”)

Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.


Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis)

Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas

Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.


Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“) 

Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.


Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)

Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.


Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu 

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­­mas auto­­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­­kos sąly­gos būtų idea­­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­­sėję. Be to, šis reži­­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­­mas.


Samsung "Cebu – GEO" sieninis oro kondicionierius, modelis AR24TXFYAWKNEU-AR24TXFYAWKXEU, yra aukštos galios įrenginys, skirtas didesnėms patalpoms, su 6,5 kW šaldymo ir 7,4 kW šildymo galia. Šis modelis siūlo išmanias funkcijas ir technologijas, kurios užtikrina aukšto lygio patogumą ir energijos efektyvumą.

Įrenginys leidžia temperatūrą valdyti per nuotolį naudojant integruotą Wi-Fi modulį ir "SmartThings" programėlę, suteikiant galimybę lengvai keisti nustatymus ir stebėti įrenginio veikimą iš bet kurios vietos. Automatinė išsivalymo funkcija užtikrina, kad vidus išlieka švarus ir efektyvus be papildomų pastangų, automatiškai pašalindama drėgmę ir užkertant kelią bakterijų bei nemalonių kvapų susidarymui. Antialerginis filtras "Easy Filter Plus" padeda užtikrinti oro švarą ir yra lengvai prieinamas valymui.

Kondicionierius pasižymi ilgaamžiškumu ir atsparumu korozijai dėl "DuraFin™ Plus" technologijos, užtikrinančios apsaugą nuo rūdijimo ir optimalų šilumokaičio veikimą. ECO režimas leidžia taupyti energiją, sumažinant kompresoriaus galios suvartojimą ir palaikant komfortą mažesnėmis sąnaudomis. "Good Sleep" režimas optimizuoja sąlygas miego metu, užtikrindamas kokybišką poilsį ir mažesnę energijos sąnaudą.

Šis modelis naudoja aplinkai nekenkiantį R32 šaltnešį, kuris yra efektyvesnis ir turi mažesnį poveikį visuotiniam atšilimui, lyginant su ankstesnėmis kartomis šaltnešių. Įrenginys skirtas didesnių patalpų vėsinimui ir šildymui, suteikdamas aukščiausios kokybės komfortą ir efektyvumą​​​​​​.

Parašyti apžvalgą

Pastaba: HTML neišverstas!
    Blogas           Geras

Samsung sieninis oro kondicionierius Cebu – GEO AR24TXFYAWKNEU-AR24TXFYAWKXEU 6,5/7,4 kW

  • Prekės ženklas: SAMSUNG
  • Produkto kodas: AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKXEU
  • Pasiekiamumas: Turime sandėlyje
  • 780.00€


Žymos: samsung, sieninis, oro, kondicionierius, cebu, , geo, ar24txfyawkneu-ar24txfyawkxeu, 6, 5/7, 4, kw, ar09txfyawkneu-ar09txfyawkxeu, sieniniai, oro, kondicionieriai