Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)

Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­žvel­g­da­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­mas išlai­­kyti opti­ma­lias kamba­­rio sąly­gas.


Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling”)

Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.


Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis)

Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas

Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.


Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“) 

Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.


Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)

Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.


Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu 

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­­mas auto­­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­­kos sąly­gos būtų idea­­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­­sėję. Be to, šis reži­­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­­mas.


Samsung "Cebu – GEO" sieninis inverterinis oro kondicionierius, modelis AR18TXFYAWKNEU-AR18TXFYAWKXEU, yra puikus pasirinkimas namams ar biurams, siūlantis 5,0 kW šaldymo ir 6,0 kW šildymo galią. Įrenginys pasižymi išmaniomis funkcijomis ir aukštu energijos efektyvumo lygiu, suteikiantis patogumą ir taupymą.


Svarbios funkcijos ir privalumai:

Nuotolinis valdymas per Wi-Fi: Leidžia kontroliuoti temperatūrą bet kada ir iš bet kur naudojant "SmartThings" programėlę.

Automatinis išsivalymas: Užtikrina, kad įrenginys išliktų švarus ir efektyvus be jūsų pastangų, automatiškai džiovindamas įrenginį ir pašalindamas drėgmę.

Lengvai valomas antibakterinis filtras: Užtikrina efektyvų oro kondicionieriaus veikimą su mažiau pastangų, padedant apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų.

Apsauga nuo korozijos ("DuraFin™ Plus"): Užtikrina ilgalaikį įrenginio veikimą ir atsparumą rūdijimui.

Energijos taupymas (ECO režimas): Mažina kompresoriaus galios suvartojimą, taip sumažindamas energijos suvartojimą.

Geras miegas ("Good Sleep" režimas): Automatiškai valdo temperatūrą, kad sukurtų idealias sąlygas kiekvienam miego ciklui.


Techniniai duomenys:

- Šaldymo ir šildymo galios svyruoja nuo minimalių iki maksimalių rodiklių, užtikrindamos veiksmingumą įvairiomis sąlygomis.

- Šis modelis taip pat išsiskiria itin geru energijos naudojimo efektyvumu, turėdamas A++ energijos klasę šaldymui ir A energijos klasę šildymui.

Oro kondicionierius naudoja R32 šaltnešį, kuris yra aplinkai draugiškesnis, palyginti su ankstesnėmis medžiagomis, ir turi mažesnį poveikį visuotiniam atšilimui.

Parašyti apžvalgą

Pastaba: HTML neišverstas!
    Blogas           Geras

Samsung sieninis oro kondicionierius Cebu – GEO AR18TXFYAWKNEU-AR18TXFYAWKXEU 5,0/6,0 kW

  • Prekės ženklas: SAMSUNG
  • Produkto kodas: AR18TXFYAWKNEU-AR18TXFYAWKXEU
  • Pasiekiamumas: Turime sandėlyje
  • 1,200.00€


Žymos: samsung, sieninis, oro, kondicionierius, cebu, , geo, ar18txfyawkneu-ar18txfyawkxeu, 5, 0/6, 0, kw, ar18txfyawkneu-ar18txfyawkxeu, sieniniai, oro, kondicionieriai