Stilius dvelkte dvel­kia

Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stilin­goji „360 Cassette“ pertei­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir sklan­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Tolygiai paskirsto orą bei atvėsina kiekvieną kampelį

Visakryptė išleidimo anga Priešingai ne 4-krypčių kasečių tipo oro kondicionieriai, sukuriantys netolygaus oro srauto sritis, kurių negali pasiekti vėsus oras*, žiedinis oro išleidimo įrenginys pučia vėsų orą visomis kryptimis, todėl kiekviename patalpos kampelyje yra tokia pati temperatūra**. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.

Samsung kasetinis oro kondicionierius AC071RN4PKG/EU-AC071RXADKG/EU 7,1/8,0 kW

Maloniai vėsu, bet nešalta

Mentelių neturintis dizainas

Mentelių neturintis dizainas švelniai išsklaido vėsų orą po patalpą, todėl maloniai atvėsinsite nepajutę vėsaus oro gūsių**. Kadangi oro srauto neužblokuoja mentės, oro kondicionierius taip pat į aplinką skleidžia 25% daugiau oro*, o šis pasklinda didesniu atstumu. 


Stilin­gas ir intui­ty­vus

Dėl pažan­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfor­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­gož­damas jo aplin­kos.

Suprantamas ir intuityvus valdymas

Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas+ žiedinis LED ekranas

Intuityviai valdykite jo veikimą ir matykite, kur eina oras. Belaidžio nuotolinio valdiklio* lėtos eigos šaudyklė ir mygtukas siūlo smagų būdą reguliuoti oro srautą, o žiedinis LED ekranas rodo jo kryptį.Wi-Fi valdy­mas (reikalingas papildomas priedas)

Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur. 
Visakryptė išleidimo anga Priešingai ne 4-krypčių kasečių tipo oro kondicionieriai, sukuriantys netolygaus oro srauto sritis, kurių negali pasiekti vėsus oras*, žiedinis oro išleidimo įrenginys pučia vėsų orą visomis kryptimis, todėl kiekviename patalpos kampelyje yra tokia pati temperatūra**. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.


Stilius dvelkte dvel­­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo pata­l­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stili­n­goji „360 Cassette“ pertei­­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir skla­n­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Erdvi­nis vėsi­ni­­mas. Įren­gi­nys toly­giai 360 laip­s­nių kampu vėsina visas kamba­­rio dalis, nepa­­li­k­da­­mas neat­­­vė­sintų zonų. Kasetė, ,prili­pina” oro srautą prie lubų, dėl to nesi­­jau­čia šaltų oro gūsių.

Mente­­lių netu­ri­n­tis dizai­nas. Kadangi kons­t­ru­k­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpra­s­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­­ki­­tęs. Hori­zo­n­ta­liai išlei­džia­­mas oro srau­tas švel­niai išsi­­­s­klaido visame kamba­ryje.

Stili­n­gas ir intui­ty­vus. Dėl paža­n­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfo­r­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­­go­ž­dama jo apli­n­­kos.

LED ekra­nas. Inte­­gruo­tas LED ekra­nas užti­k­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdi­k­liais.

Gali­n­gas oro srau­tas. 360 laip­s­nių kampu išpu­čia­­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus. Auši­n­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visi­š­kai toly­giai, o patalpa vėsi­nama visi­š­kai vieno­­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­­­skirsto toly­giai po visą patalpą, o pata­l­­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio disko­m­forto.

Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­mas nuo žmonių, o šildant – atvirk­š­čiai. Juti­k­lis gali būti montuo­ja­­mas tik su panele – PC4NUDMAN.


Samsung kasetinis oro kondicionierius AC100RN4PKG/EU-AC100RXADKG/EU yra dar vienas galingas ir efektyvus oro kondicionierius, pagamintas Samsung kompanijos. Šis modelis taip pat yra skirtas montuoti į lubas ir dažnai naudojamas komercinėse patalpose, kur reikia efektyviai vėdinti arba šildyti orą.

Pagal jo pavadinimą, galima daryti prielaidą, kad šis kondicionierius turi 10 kW (kilo vatų) šiluminio galingumo. Tai yra gana didelis pajėgumas, kuris tinkamas vidutinėms ir didelėms patalpoms, kurios reikalauja intensyvaus vėdinimo arba šildymo.

Samsung kasetiniai oro kondicionieriai paprastai žinomi dėl savo aukštos kokybės, efektyvumo ir technologinių naujovių. Šis modelis tikriausiai taip pat turi pažangias funkcijas, tokių kaip išmanusis valdymas, energijos taupymas ir patogus naudojimas.

Kaip ir su bet kuriuo oro kondicionieriumi, prieš įsigydami šį modelį, svarbu įvertinti jūsų patalpos dydį, oro kondicionieriaus pajėgumus, kainos lygį ir kitus individualius poreikius. Taip pat būtina pasikonsultuoti su specialistais dėl montavimo, priežiūros ir naudojimo instrukcijų, kad užtikrintumėte optimalų šio kondicionieriaus veikimą.

Gamintojo kodas: AC100RN4PKG/EU-AC100RXADKG/EU

Garso galios lygiai viduje ir lauke: 44-33 / 52-54 dB

Šaldalo pavadinimas: R32

Visuotinio atšilimo potencialo vertė: -

Energijos klasė (SEER): 6.8

Metinis per vėsinimo sezoną suvartojamos energijos kiekis QCE: 500 kWh/metus

Vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc: - kW

Energijos klasė (SCOP): 4.3

Metinis per vidutinį šildymo sezoną suvartojamos energijos kiekis QHE: 1726 kWh/metus

Šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc: -

Deklaruotas ir pagalbinis šildymo pajėgumas: -

Energijos klasė (EER): 3.08

Energijos klasė (COP): 3.5

Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QDD: 3.24 kWh/60 min

Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QSD: 3.20 kWh/60 min

Prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated: - kW

Prietaiso šildymo pajėgumas Prated: -

Rekomenduojamas patalpos plotas: 100 m²

Oro cirkuliacija: 1530 m/h

Oro filtravimo sistema: PM1.0

Vidinio bloko matmenys: 94.7x36.5x94.7 cm

Išorinio bloko matmenys: 94x99.8x33 cm

Nuotolinio valdymo pultas: Taip

Svoris vidinio/išorinio blokų: 23.5 / 75 kg

Svoris: 98.5 kg

Įtampa: ~220-240 V/1/50 Hz V

Pardavėjas: Žalias pasaulis

Tipas: Kasetiniai

Rūšis: Samsung, kasetiniai

Šildymo galingumas: 11.2 kW

Šaldymo galingumas: 10 kW

Prekės ženklas: Samsung

Parašyti apžvalgą

Pastaba: HTML neišverstas!
    Blogas           Geras

Samsung kasetinis oro kondicionierius AC100RN4PKG/EU-AC100RXADKG/EU

  • Prekės ženklas: SAMSUNG
  • Produkto kodas: AC100RN4PKG/EU-AC100RXADKG/EU
  • Pasiekiamumas: Turime sandėlyje
  • 3,100.00€


Žymos: samsung, kasetinis, oro, kondicionierius, ac100rn4pkg/eu-ac100rxadkg/eu, ac100rn4pkg/eu-ac100rxadkg/eu, kasetiniai, oro, kondicionieriai