Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)

Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­žvel­g­da­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­mas išlai­­kyti opti­ma­lias kamba­­rio sąly­gas.


Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling”)

Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.


Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis)

Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas

Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.


Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“) 

Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.


Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)

Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.


Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu 

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­­mas auto­­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­­kos sąly­gos būtų idea­­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­­sėję. Be to, šis reži­­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­­mas.


Samsung Cebu – GEO modelis AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKXEU yra kompaktiškas ir efektyvus oro kondicionierius, sukurtas teikti aukštos kokybės vėsinimą ir šildymą patalpoms. Su 2,5 kW galia vėsinant ir 3,2 kW galia šildant, šis modelis idealiai tinka mažesniems kambariams ar biurams, kur reikalingas stabilus ir patogus klimato kontrolė.

Šis oro kondicionierius pasižymi išmaniomis funkcijomis ir technologijomis, kurios užtikrina optimalų komfortą ir energijos efektyvumą. Samsung Digital Inverter kompresorius leidžia įrenginiui veikti efektyviau, reguliuojant greitį pagal realų poreikį, taip sumažinant energijos suvartojimą ir užtikrinant ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką.

Modelis AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKXEU suteikia paprastą ir intuityvų valdymą, leidžiant naudotojams lengvai reguliuoti temperatūrą ir pasirinkti norimus veikimo režimus. Be to, įrenginys gali būti valdomas naudojant Samsung SmartThings programėlę, suteikiant galimybę nuotoliniu būdu keisti nustatymus ir stebėti veikimą realiu laiku, kas yra itin patogu šiuolaikiniame gyvenimo ritme.

Oro kondicionierius taip pat yra aprūpintas pažangiomis filtravimo sistemomis, užtikrinančiomis švaresnį ir sveikesnį orą patalpoje. Tai apima filtrus, kurie efektyviai pašalina dulkės daleles, alergenus ir kitus orą teršiančius mikroorganizmus, suteikiant naudotojams švaresnę ir sveikesnę aplinką.

Dizaino požiūriu, Samsung Cebu – GEO AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKXEU išsiskiria savo moderniu ir elegantišku išvaizda, kuri papildo bet kokį interjerą. Įrenginys yra sukurtas taip, kad būtų ne tik funkcionalus, bet ir estetiškai patrauklus, todėl puikiai tiks įvairių stilių namams ar darbo vietoms.

Apibendrinant, Samsung Cebu – GEO modelis yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško patikimo, energijos taupančio ir lengvai valdomo oro kondicionieriaus, suteikiančio aukšto lygio komfortą ir švarą patalpoms.

Parašyti apžvalgą

Pastaba: HTML neišverstas!
    Blogas           Geras

Samsung Cebu – GEO AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKXEU 2,5/3,2 kW

  • Prekės ženklas: SAMSUNG
  • Produkto kodas: AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKXEU
  • Pasiekiamumas: Turime sandėlyje
  • 780.00€


Žymos: samsung, cebu, , geo, ar09txfyawkneu-ar09txfyawkxeu, 2, 5/3, 2, kw, ar09txfyawkneu-ar09txfyawkxeu, sieniniai, oro, kondicionieriai